Wednesday, December 15, 2010

Semester 2 PhD

Semester 2 PhD ku bermula.
Semoga berhasil membentangkan proposal.
Lulus proposal sudah boleh buat kajian lapangan.
Amin.